rembrandt - Software Ontwikkeling Maastricht
Thuiswinkel waarborg
Bezoek Foto Rembrandt op FacebookVolg Foto Rembrandt op Twitter

Amaloco AM74 Ontwikkelaar 0,5 Liter

Merk: Amaloco

HANDLEIDING AM 74 Verpakking

Aanzetten

Vlak voor gebruik verdunnen volgens voorschrift met gewoon leidingwater. Bij sterk ver- ontreinigd water eventueel gedeminiraliseerd water of kraanfilter toepassen. Na goed roeren en zorgvuldig op temperatuur brengen direct klaar voor gebruik.

Temperatuur

Verreweg de beste resultaten worden verkregen bij precies 20°C. Bij het bereiken van top- kwaliteit negatieven speelt de temperatuur een belangrijke rol. Afwijkingen van meer dan 0,5°C moeten vermeden worden. Met AM 74 kunt u ook bij andere temperaturen werken. Onderstaand tabel informeert u over de relatie tussen temperatuur en ontwikkeltijd.

de gegevens dermate afwijkend dat hiervoor een aparte vermelding noodzakelijk is. Verlengingen van de ontwikkeltijd bij meermalig gebruik na elke film zijn overbodig. De tijden zijn exclusief uit- lektijd.

Gebruikstemperaturen onder 18° en boven 25°C worden afgeraden.

Verdunning

De standaardverdunning is 1 + 7 (bijv. 420 ml water + 60 ml. AM 74 = 480 ml). Met deze verdunning kan meermalig gewerkt worden. Sterkere verdunningen zijn ook mogelijk, maar dan moet de ontwikkelaar na gebruik (éénmalig) vervangen worden. Gebruik niet minder dan 20 ml concentraat per film/ontwikkelgang.

page1image49880

Filmafwerking

Na de voorgeschreven ontwikkeling wordt gestopt met S 10 of S 50. Verdunning 1 + 19 en temperatuur 20°C. Ontwikkelaar uitgieten en dezelfde hoeveelheid S 10 of S 50 ingieten, dan 30 seconden constant kiepen of draaien. Stopbad uitgieten en fixeer X55 of X89 Extrafix, verdunning 1 + 4, temperatuur 20 °C ingieten. De fixeertijd bedraagt 2 min. Zelfde agitatieschema als ontwikkelaar. Fixeer uitgieten en ± 10 - 12 min. spoelen met stromend water van 16°- 20°C. Max. vermogen per 500 ml. fixeerbad 5 films 135 - 36. Bij het testen van Kodak T-max, Fuji Neopan en Ilford Delta films deden zich fixeer- problemen voor, die op de volgende wijze voorkomen kunnen worden. Verdunningen identiek, fixeertijd verlengen tot 4 min. 20°C. Vermogen per 500 ml. bad niet meer dan 3 films 135 - 36.

Droogvlekken kunt u simpel voorkomen. Laat na het spoelen de ontwikkeltank vollopen met koud water en voeg ± 5 ml. H 10 per ltr. water toe. Beweeg de spiraal met de film erin gedurende 20 seconden in deze oplossing. Zet een filmklem op het begin van de film en trek deze tussen uw natte ringloze wijs- en middelvinger rustig uit de spiraal. Hang de film verticaal aan de filmklem stofvrij te drogen met een gewichtje aan de onderzijde, zodat de film vlak blijft hangen. Vlakfilms kunnen na behandeling in H 10 beter afgezeemd te drogen worden gehangen. Echter wel altijd met een hoek naar beneden.

Bij de filmafwerking zijn wij helemaal afgestapt van het tussenspoelen met water in plaats van stopbad. De drie belangrijkste voordelen zijn:
• een lagere sluierwaarde van de film
• betere begrenzing van de ontwikkeltijd

• snellere en veiligere werkmethode

Onderwerpscontrast

In de onderwerpen die gefotografeerd worden, kunnen erg grote contrastverschillen aanwe- zig zijn. De twee uitersten zijn een sfeeropname in de mist en een buitenopname om 13.00 uur in felle zon in juli. Dergelijke grote afwijkingen eisen in feite een aangepaste ontwikkeltijd, die praktisch niet mogelijk is, omdat vaak zeer verschillende onderwerpen (contrasten) op één film staan. In deze gevallen dient de ontwikkeltijd standaard toegepast te worden. Per onder- werp dient de zaak gecorrigeerd te worden met de verschillende gradaties papier. In het geval van de mistopname zal de vergroting duidelijk te grijs worden.

U hebt dan twee mogelijkheden:
A. U kiest voor een hardere gradatie van het merk of soort papier dat u gebruikt.
B. U werkt met variabel contrastpapier en wendt de benodigde filters aan om een hardere gradatie te creëren.
Uiteraard is het in het geval van de felle zonopname precies andersom. Dan kiest u voor een zachtere gradatie.

Vergrotingsapparatuur

Bij het uitwerken van de ontwikkelaarbeschrijving is tevens nagegaan in hoeverre vergroters met of zonder condensor(s) invloed hebben op de uiteindelijke gradatie van de vergroting, waarbij een wat zachter of harder tekenend vergrotingsobjectief buiten beschouwing is gela- ten. De grootste afwijking die wij hebben geconstateerd, is het verschil tussen een Durst M 605 met kleurkop zonder condensor t.o.v. een Opemus met opaallamp met dubbele condens- or. Het verschil bedroeg toen ruim een papiergradatiestap. Alle andere vergroters zullen tus- sen deze twee uitersten inliggen.

Het ontwikkeltabel is gebaseerd op het vergroten met een enkelcondensor vergroter met opaallamp, omdat dit volgens onze waarneming de meest voorkomende is. Bij het gebruik van vergroters zonder condensors dient u de ontwikkeltijd met 10 - 20% te verlengen. Bij het gebruik van een dubbelcondensor vergroter dient u de ontwikkeltijd met 10 - 20% te verminderen.

Het is noodzakelijk om bij toepassing van het ontwikkeltabel rekening te houden met deze fac- toren die afwijkingen teweeg kunnen brengen.
Eventueel kunt u de aangegeven filmontwikkeltijden bij te harde resultaten met max. 20% ver- korten en bij te zachte resultaten met max. 20% verlengen.

page1image86808
 
page1image92424
page1image92696

Bij de meermalige methode kunnen per liter gebruiksoplossing (1 + 7) max. 5 films 135-36 of ander materiaal met gelijk oppervlak ontwikkeld worden, per 500 ml. max. 2 films 135- 36. Bij sterkere verdunningen en éénmalig gebruik niet minder dan 20 ml concentraat per film 135-36 gebruiken.

Agitatie

Voor rol- en kleinbeeldfilms geven wij een aparte methode aan. Kleinbeeldfilms – de eerste 30 sec. constant bewegen, daarna per 30 sec. 2 x kiepen. Rolfilms – de eerste 30 sec. constant bewegen, daarna per 15 sec. 1 x kiepen. Bovenstaande agitatie bevordert een gelijkmatige ontwikkeling en voorkomt het z.g.n. bromide-effekt.

Houdbaarheid

Het aangebroken concentraat AM 74 is maximaal 6 maanden houdbaar in de originele verpakking op basis van minimaal halfgevulde fles. Het is belangrijk dat indien de verpakking voor minder dan de helft gevuld is, de ontwikkelaar overgebracht wordt in een kleinere fles. Cubitainers met AM 74 dienen binnen 6 maanden te worden opgebruikt om kwaliteitsverlies te voorkomen. Verdunde en of gebruikte AM 74 is max. 4 maanden houdbaar in goed gesloten volle glazen fles.

Belicht de film volgens de door de fabrikant aangegeven ISO filmgevoeligheid (nominaal). Deze ontwikkelaar biedt door een grote belichtingsspeelruimte de mogelijkheid van 1 stop onder- of overbelichting, terwijl dit vrijwel geen verlies van beeldkwaliteit geeft. Wel zal de gradatie iets verschuiven en een lichtere of zwaardere dekking ontstaan. U kunt dus de filmgevoeligheid bijna ongestraft met 1 stop verhogen of verlagen. Bij bewuste onder- of overbelichting van de film, raden wij u toch aan dit met de volgende vuistregels via de ontwikkeltijd te compenseren. Dit geldt alleen voor films die niet met naam genoemd worden in de ontwikkel- en belichtingstabellen

1 stop
2 stops
1 stop
Ondanks de gecompenseerde ontwikkeltijd moet u bij onderbelichting rekening houden met beperkt kwaliteitsverlies in de schaduwpartijen.

Rotatie ontwikkeling

Voor rotatiemachines zoals Colenta, Mavi etc. moet u 1+13 verdunnen, terwijl de standaardontwikkeltijd hetzelfde blijft.

Jobocolorprocessor

In AM 74 kunnen met uitstekende resultaten ook films ontwikkeld worden met de Jobocolor- processor. Wel dienen de aangegeven ontwikkeltijden met 12 - 14% verkort te worden. Stel de machine af op 19,8° - 20°C. Gebruik de laagste agitatie-of F-stand van de machine. Houdt u zich vooral aan de vloeistofhoeveelheden die voor de rotatie-ontwikkeling door Jobo op de tank zijn aangegeven. Het ontwikkelschema luidt: 2 min. tank + film droog voordraaien. Ontwikkelaar ingieten en verkorte tijd instellen. De rest van het schema kunt u uitvoeren con- form het hoofdstuk ‘Filmafwerking’.

Contrast – Gradatie

Bij de standaardontwikkeling zullen door de semi-nivellerende werking van AM 74 de meeste negatieven, afhankelijk van het onderwerpscontrast, op een normale gradatie papier kunnen worden vergroot. Gezien de verschillen in gradatie van de vele merken films en papier kunt u een combinatie treffen, die een te hard of te zacht resultaat oplevert. In dit geval kunt u de gradatie van het negatief door langer of korter ontwikkelen beïnvloeden. Bij te zachte negatieven verlengt u de ontwikkeltijd met max. 20%. Bij te harde negatieven verkort u de ontwikkeltijd met max. 20%.

Ontwikkeltijd

Voor alle filmgevoeligheden van 25/15° - 400/27° ISO geldt in principe bij een standaardverdun- ning van 1 + 7 één ontwikkeltijd van 5 min. bij 20°C. Deze regel is van toepassing voor de Agfa films APX 100, de Ilford HP 5 Plus, de Kodak 100 T-Max en Prof Tri-X 400 en de Tura P 150. T-Grainfilms zoals 400- en P 3200 T-Max, de Fuji Neopan 400 en 1600, de Agfa APX 400 en Tura P 400 kunnen in principe bij een standaardverdunning van 1 + 7 ook bij één ontwikkeltijd, name- lijk 6 min. bij 20°C. Deze tijd geldt alleen voor nominaal belichte films. 

 Special effects’ zw/w films ontwikkelen in AM 74 zw/w negatiefontwikkelaar.

Het heeft weinig zin dit soort zw/w films tot een normale contrastwaarde te ontwikke- len. Daarom hebben wij deze zw/w films eerst volgens fabrieksvoorschrift stan- daard ontwikkeld, zodat kon worden vast- gesteld tot welke contrastwaarde deze zw/w films standaard ontwikkeld worden. Daarna hebben wij vastgesteld welke ont- wikkeltijd in AM 74 noodzakelijk is om tot dezelfde contrastwaarde te komen. Bij het testen van deze films werden bij de opna- men geen filters toegepast.

Chemische en technische wijzigingen voorbehouden.

februari 2005 

€ 8,95incl. BTW (21.00%)
Niet op voorraad
| Annuleren
Laat een reactie/waardering achter
Sterrenwaardering
Mijn winkelmandje

0 product(en)

Beoordelingen over de "Amaloco AM74 Ontwikkelaar 0,5 Liter"

De "Amaloco-AM74-05-Liter" kunt u met veilige betaalmethodes bij Foto Rembrandt kopen.

Met veilige betaalmethodes kopen bij de de Foto vakwinkel van Foto Rembrandt