Rembrandt Verzekering

Wat er ook gebeurt...

Een camera is een gebruiksvoorwerp, waarmee u waarschijnlijk vaak onderweg bent. Schade ontstaat hierdoor al snel en vaak op de meest ongelegen momenten. Reparatie of vervanging kost vervolgens niet alleen al snel veel geld, maar zorgt ook nog eens voor behoorlijk wat overlast. 

Met WERTGARANTIE bieden wij u daarom de mogelijkheid uw apparatuur uitgebreid te verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. 

WERTGARANTIE FotoCare Basic biedt een verzekering:

  • met een looptijd van 36 maanden
  • voor alle merken camera's
  • die tot 1 jaar na aankoop kan worden afgesloten
  • voor privé en zakelijk gebruik
  • die reparatiekosten vergoed
  • en voor een gelijkwaardig vervangend toestel zorgt in geval van Total Loss

Kies je voor WERTGARANTIE FotoCare Premium dan:

  • ontvangt u dezelfde dekking als bij de FotoCare Basic maar dan uitgebreid met een roof en inbraak (ook uit afgesloten motorvoertuig) dekking, die wereldwijd geldt.

Waarom verzekeren? Op alle nieuw gekochte apparatuur zit uiteraard standaard garantie, maar wat als uw kind de camera per ongeluk laat vallen? Of wanneer er na een strandwandeling onbedoeld een hoop zand in de camera zit? Dan valt de hieruit voortkomende schade niet onder de fabrieksgarantie. Tevens kunt u bij de uitgebreide dekking ook nog "verlies" en "diefstal" laten dekken. Extra zekerheid dus!

Bij wie? Aangezien de reparatieprijzen van dien aard zijn hebben wij besloten in samenwerking met WERTGARANTIE, u een betrouwbare verzekering aan te bieden. 

Meer dan garantieverlenging alleen. In tegenstelling tot de vaker aangeboden zogenaamde "garantieverlenging" is dit een verzekering die u niet in steek laat bij schade aan het product veroorzaakt door uzelf of een ander persoon. Het dekt dus veel meer dan de al dan niet verlengde standaard garantie. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van het fenomeen "rest - of dagwaarde", hetgeen inhoudt dat u het volledig verzekerd bedrag kan besteden aan een nieuwe camera of lens in geval van totaalschade (exclusief €30,- eigen risico).

Zorgeloos, voor u. Voor een eenmalig gering bedrag hoeft u zich de komende 3 jaar geen zorgen te maken over ongelukken uit kleine hoekjes. Vanaf het moment dat u schade aan het product constateert regelen wij alles, van opsturen van het product tot het afhandelen van de reparatiekosten met zowel de reparateur als de verzekeringsmaatschappij.

De verzekering kan alleen worden afgesloten in de winkel daar wij een handtekening nodig hebben. De verzekering geldt alleen voor nieuwe apparatuur. 

Uitgebreide voorwaarden

Vergoeding van reparatiekosten bij defecten veroorzaakt door: 

Basic:
• Valschade
• Onjuist gebruik
• Overspanning
• Technische defecten
• Water-/vochtschade
• Brand/blikseminslag
• Bedieningsfouten
• Implosie/explosie

Premium (bovenstaande plus):
• Roof/inbraak (ook uit afgesloten voertuig)
• Roof/inbraak (werelddekking) 
 

Eigen risico
Per apparaat en schadegeval betaalt de Verzekeringnemer een eigen risico ter hoogte van een bedrag van EUR 30,– (incl. BTW).

Plaats van de verzekering 
De verzekering geldt wereldwijd (roof/inbraak enkel bij Premium), voor zover het apparaat in Nederland gekocht is en wordt gerepareerd.

Verzekeringspremie 
De verzekerde is een eenmalige premie verschuldigd. De vaste eenmalige premie dient terstond bij het afsluiten van de FotoCare polis, maar in ieder geval uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de FotoCare polis te worden voldaan. Indien de verzekerde de vaste eenmalige premie niet uiterlijk op de vervaldatum voldoet, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist, geen dekking verleend en komt de Overeenkomst niet tot stand.

Maximum schadeloosstelling per schadegeval
Vergoeding van de voor de reparatie van het defecte apparaat werkelijk bestede kosten inclusief arbeidsloon. Bij onherstelbare schade of bij totaalverlies (en uitsluitend bij FotoCare Premium: bij roof/inbraakdiefstal) een vervangend apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit. Er is sprake van een totaalverlies, wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van het verzekerde apparaat op het tijdstip dat de schade optrad.

Looptijd 
De Overeenkomst is gesloten met een vaste looptijd van 36 maanden. De Overeenkomst wordt in ieder geval met het verstrijken van het derde verzekeringsjaar beëindigd. Na de schadeloosstelling bij onherstelbare schade en – indien bij het indienen van de aanvraag gekozen – bij diefstal eindigt de Overeenkomst en wordt niet met het verkregen vervangend apparaat voortgezet.

Niet verzekerbare zaken/uitsluitingen van risico‘s
Verzekerbaar zijn uitsluitend camera’s. Apparaten die ouder zijn dan twaalf maanden en apparaten met een aankoopprijs van meer dan EUR 5.000,– (incl. BTW) vormen niet het onderwerp van de Overeenkomst.

Prijzen

Aankoopprijs incl. BTW Eenmalige premie FotoCare Basic Eenmalige premie Fotocare Premium
tot € 200,- € 39,95 € 49,95
tot € 300,- € 49,95 € 59,95
tot € 400,- € 55,95 € 69,95
tot € 500,- € 59,95 € 79,95
tot € 750,- € 65,95 € 95,95
tot € 1000,- € 79,95 € 119,95
tot € 1250,- € 99,95 € 149,95
tot € 1500,- € 119,95 € 169,95
tot € 2000,- € 129,95 € 195,95
tot € 2500,- € 159,95 € 235,95
tot € 3000,- € 179,95 € 249,95
tot € 4000,- € 199,95 € 309,95
tot € 5000,- € 259,95 € 385,95
Deze website ondersteund de volgende betalingopties:
Betaalopties